Info

1977 - 2018 over 40 år på gata

Amcar Jessheim er en lokal klubb som samlet har over 50 kjøretøyer av amerikansk opprinnelse.

Klubben er åpen for alle som har interesse for amerikanske biler, som: - Cruisers, originals, oldies, hot rods, low riders, racing, dragracing, street, narscar, customs, lead-sleads, truck, van, off-road og pick-up.

Et av årets begivenheter er ”Jessheimtreffet” som i år arrangeres ved FLYSAMLINGEN på Gardermoen mandag den 21. mai. Dette pleier å være et koselig ”uhøytidelig” treff med rundt 150 entusiastbiler og bra med publikum.

Av festligheter arrangeres en ”årsfest” om vinteren, samt en ”grillfest” om sommeren.

Klubben gikk i slutten av 2009 til og bli en klubb tilsluttet AMCAR, og byttet derved navn fra U.S. Car Club of Jessheim til Amcar Jessheim.

Siden klubben har Gardermoen Raceway i nabolaget er det stor interesse for dragrace. Vi har flere aktive race - team og flere medlemmer som er engasjerte funksjonærer.

I løpet av de siste årene har mange av klubbens medlemmer vist en overveldende interesse for Hot Rods.

Ellers så avtaler vi, og kjører i følge til andre klubber`s treff og samlinger.

Som klubb har vi, og vil også skaffe oss flere rabattordninger og avtaler i forretninger og firmaer som er relatert til vår hobby.

Amcar Jessheim er enda ikke innehaver av eget lokale, men er stadig på jakt etter egnet sted. Interessen blant medlemmene tilsier at vi kun trenger et møtelokale, da de fleste har mekkeplass selv.

Kontingenten er på kr. 250,- pr. år både som enkeltmedlemskap og / eller familiemedlemskap.

Klubbens kontonummer er 1606 23 05553.

Spørsmål om klubben og arrangementer kan stilles til Morten Olsen, som er klubbens formann. mobil 99390199 mail: webmaster@usccj.no

 

 

 

 

Kontakt oss

 

Mail Styret: styret@usccj.no

 

Mail webmaster: webmaster@usccj.no

 

Tlf Morten (formann): 99390199

Møtestedet vårt er på Biltema i Jessheim Næringspark hver lørdag året rundt, mellom 09.00 - 11.00.

Vi arrangerer hver månede låpet av sommeren en sosial og lokal cruisingrunde.

Om vinteren setter vi opp en egen kalender med besøk i hverandres garasjer.

 

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN TIL ET SÆRPREGET, MEN KOSELIG MILJØ!

Klubbregler

 

Formålsparagraf

Amcar Jessheim har som formål å fremme interesse for amerikanske biler, samt vedlikehold av disse.

 

1.Kreves betalt kontingent hvert år. Kontigenten fastsettes på årsmøtet.

 

2.Som medlem forventes det at medlemmer stiller opp på klubbarrangement.

 

3.Hvert medlem må gjøre en positiv innsats for klubben.

 

4.Kjøring i ruspåvirket tilstand og annen utilbørlig fremferd kan føre til eksklusjon.

 

5.Nyvalg av styre skjer på årsmøtet i første kvartal hvert år.

 

6.Styret kan ta avgjørelser som ikke må avgjøres på årsmøtet.

 

7.Formann/president har to stemmer ved likt stemmeresultat.

 

8.Innkalling til årsmøte skal skje skriftlig minst 14 dager før møtedato.

 

9.Styrets sammensetning: - Formann/President

- Nestformann/Visepresident

- Sekretær

- Kasserer

- 2 Styremedlemmer

 

10.Disposisjoner over 10.000 kroner må behandles av styret.

Skrulokale

Vi leier et skrulokalet hvor klubbens yngre generasjon har samlet seg (ønske om og stå på venteliste om plass, kontakt Morten på 99390199 eller webmaster@usccj.no). Her er det også mulighet for nødskruplass for dem av medlemmene som skulle trenge det for 100 kroner dagen/kvelden.